Rekisteriseloste

 

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laadittu 17.5.2018

Rekisterinpitäjä

Suomen itsepalveluhallit.fi
2646701-2
Sarvivälkkeentie 8
04300 Tuusula


Rekisteriasioista vastaava

Sauli Pasanen
044-2364005
Sarvivälkkeentie 8
04300 Tuusula
info(ät)itsepalveluhallit.fi

Rekisterin nimi

Itsepalveluhallit.fi käyttäjärekisteri
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Itsepalveluhallit.fi käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, jotka käyttäjä on itse luovuttanut tilausta tehdessään tai rekisteröityessään:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti
- Ajoneuvon rekisterinumero
- Mahdollinen jäsenyhdistys/numero (alennuksia varten)

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi itsepalveluhallit.fi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoleiselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa sivuston tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien, kuten palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi yhteydessä, maksamattomien laskujen perimiseksi, varkaus ja/tai vahinkotapauksissa sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Itsepalveluhallit.fi sivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

 

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tiedon korjaaminen tai poistaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lakisääteisiä tapahtumia kuten kirjanpitoaineistoja ei voida hävittää ennen määräajan päättymistä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.